Ana Sayfa | İnşaat | Danışmanlık | Proje ve Ruhsat | EKB | Hakkımızda | İletişim

 
referanslar


yaşananlar
duyurular
çözümler
sorular

Referans Girişi

türkçe    

english    

Aktif Ziyaretçi:585

Miras İntikali işlemleri Nasıl Yapılır?

   Mirasın intikali, ölen bir kimsenin mal varlığının, alacak ve borçlarının mirasçılarına geçmesidir. Medeni kanunumuza göre mirasçılık kanunundan ve sözleşmeden doğmaktadır.
Kanuni mirasçılar
Kanuni mirasçılar şunlardır ;
a) Ölenin çocukları
b) Ana ve babası
c) Büyük baba ve büyük anası
d) Evlilik dışı hısımları
e) Evlatlık
f) Devlet
g) Sağ kalan eş
Sağ kalan eşin mirasçılığı
Sağ kalan eş birlikte bulunduğu mirasçılara göre, miras bırakana aşağıda yazılı oranlarda mirasçı olmaktadır Bunlar ;
a) Miras bırakanın çocukları ile birleştiğinde mirasın ¼? ü
b) Mirası bırakanın ana baba veya büyük anaları ile birleştiğinde mirasın ½?si
c) Miras bırakanın büyük baba veya büyük anaları ile birleştiğinde mirasın ¾?ü
d) Miras bırakanın yukarıda yazılı mirasçıları yoksa mirasın tamamı sağ kalan eşin olmaktadır
Miras bırakanın kendinden önce ölmüş çocuklarının eşleri mirastan pay alamamaktadır.
Mukaveleden doğan mirasçılık hali
Medeni kanunumuzun kabul ettiği bir başka mirasçılık şekilde sözleşmeden doğmaktadır. Bunlar vasiyetname ve miras mukaveleleridir. Mirasçılığın sözleşme ile doğması halinde miras hükümleri, yapılan bu tür sözleşmelerin neticelerine göre belirlenecektir.
Miras Ret
Gerek kanuni mirasçılar ve gerekse mukavele ile mirasçı tayin edilenler, kendilerine düşen Mirası red edebilirler. Mirasın reddi kanuni mirasçılar tarafından, ölümün öğrenildiği tarihten itibaren, mukavele ile mirasçı atananlarda ise, mirasçılığın kendilerine resmen tebliğ edildiği tarihten içerisinde 3 ay içerisinde sulh hukuk mahkemesine yapılması gerekmektedir. Mirasın reddi halinde alınacak veraset belgesinde bu husus belirtilmek sureti ile mirasçılık ve miras payları belirlenecektir.
Miras payından Feragat
Miras bırakan, mirasçılardan birisi ile, bir karşılık söz konusu olmadan veya karşılık sağlayarak mirastan feragat sözleşmesi yapabilmektedir. Bu halde feragatte bulunan mirasçılık sıfatını kaybedecektir. Mirastan feragat sözleşmesi ölüme bağlı bir tasarruf olup miras bırakanın sağlığında, resmi vasiyet şeklinde yapılması gerekir.

Adalar Mimarlık Mühendislik Müşavirlik Tic. Ltd. Şti. (1980)
Adalet Mahallesi Tepekule Kongre ve İş Merkezi No:403 Bayraklı/Izmir
0232 448 66 07
Sizemizdeki tüm görseller ve metinlerin hakları saklıdır. Orjinalleri bizde olup izinsiz kullanması yasaktır.
Adalar İnşaat Tic.Ltd.Şti. Resmi Web Sitesidir.